دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

رديفشماره تلفنواحدتوضيحات
1 32526530 نمابر تلفن خانه  
2 32526536 دفتر ریاست  
3 32529319 فناوری اطلاعات  
4 32525077 طرح و برنامه  
5 32524551 امورمالی - حسابداری  
6 32521181 تلفن خانه  
7 32521182 تلفن خانه  
8 32521183 تلفن خانه  

تلفن های داخلی دانشگاه

نام و نام خانوادگیشماره داخلیتوضیحات
خانم حیرانی  134 دفتر ریاست
آقای حسینی و خانم شاکری 102 امور دانشجویی
خانم حسینی 103 کتابخانه
اتاق نگهبانی ساختمان 101  
نگهبانی ورودی ساختمان 104  
خانم بیجاری 118 آموزش
آقای مهندس صفایی فر  117 مدیر امور آموزشی
آقای مهندس ارجمند 119 هیات علمی گروه عمران
آقای مهندس رضوانی 120 هیات علمی مهندسی عمران
آقای حسنی 122 هیات علمی گروه حسابداری
آقای مهندس بنائی 123 مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
آقای دکتر عبدالرزاق نژاد 124 هیات علمی گروه کامپیوتر
آقای دکتر شیخی 125 هیات علمی مهندسی مکانیک
آقایان دکترقصابی 126 هیات علمی گروه مکانیک
آقای دکتر احمدی 127 هیات علمی گروه جغرافیا
آقای دکتر مودودی 136 هیات علمی گروه جغرافیا
آقای دکتر کهن ترابی 132 هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق
آقای دکتر جوادی 129 هیات علمی مهندسی کامپیوتر
آقای مهندس قاسمی 130 هیات علمی گروه کامپیوتر
آقای مهندس شکیب 131 هیات علمی مهندسی عمران
آقای مهندس صابری 145 مدیر فناوری اطلاعات
آقای مهندس رضوانی 144 مدیر طرح و برنامه
آقایان مهندس خداپرست، ایراندوست 137 طرح و برنامه
آقایان اسداللهی ، حسینی 139 اداری مالی و حسابداری
آقایان امجدی ، سنگی ، زعفرانی ، کمیلی 138 فناوری اطلاعات
آقای پورحاتم 105 انباردار
آقای مهدی رضوانی 140 کارپرداز
خانم مجیدنیا 133 کارگزینی
آقای یعقوبی 146 امور فوق برنامه
فکس    32526530    

 

آدرس دانشگاه

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاین - خیابان امام (ره) - میدان شیرازی - انتهای خیابان ابولمفاخر - دانشگاه بزرگمهر قاینات

کد پستی :9761986844

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه تماس باما