دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نتايج نهايى مسابقات ورزشى به مناسبت روز دانشجو

mosabeghatDaneshjoie.jpgنتايج نهايى مسابقات ورزشى به مناسبت روز دانشجو:
قسمت آقايان:
١-مسابقات مچ اندازى
وزن اول: آرش تركالكى
وزن دوم: عماد هاشمى
وزن سوم: ارشك عليخانى
٢- مسابقات فوتبال دستى
تيم اول: يوسف فرهادى و جواد رضايى
تيم دوم: رضا اسماعيلى و على اطلسى
تيم سوم: پدرام طاهرى و رضا رضوانى
قسمت بانوان:
١- مسابقه حلقه زنى: طوبى نوروزى
٢- مسابقه پرتاب دارت: زهرا مميز
٣- مسابقه طناب زنى: طاهره ابوذرى

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه نتايج نهايى مسابقات ورزشى به مناسبت روز دانشجو