معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر میثم کهن ترابی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

شماره تماس: 31006840

مشاهده صفحه شخصی

آخرین اطلاعیه ها

مشاهده همه
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه