صحفه نخست
  ساختار دانشگاه
 • حوزه ریاست
 • معاونت اداری و مالی
 • معاونت آموزشی و پژوهشی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  دانشکده ها
 • مهندسی
 • علوم پایه
 • علوم انسانی

اخبار حوزه ریاست

دکتر محمدحسین شفیعی میم

رئیس دانشگاه

شماره تماس 31006301

مشاهده صفحه شخصی

 

پیوندها

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.