معاونت دانشجویی

نام : دکتر سعید حسین آبادی

مدیر امور دانشجویی

مدرک : دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تلفن تماس: 31006833

مشاهده صفحه شخصی

معرفی مدیریت دانشجویی

مدیریت دانشجویی یکی از زیرمجموعه‌های معاونت دانشجویی و فرهنگی است که مسئولیت نظارت بر امور خوابگاه‌ها، اداره تغذیه و سلف‌سرویس و اداره رفاه را بر عهده دارد.
اهم وظایف مدیریت دانشجویی:
• پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیازهای خوابگاه‌ها، سلف‌سرویس‌ها و بوفه‌های دانشجویی و اولویت‌بندی نیازها
• پیگیری انتخاب پیمانکار مناسب برای سلف‌سرویس و خوابگاه‌های دانشجویی
• نظارت بر حسن اجرای امور خوابگاه‌ها و سلف‌سرویس‌ها
• هماهنگی و پیگیری رفع مشکلات تأسیساتی و عمرانی خوابگاه‌ها و سلف‌سرویس‌ها
• همکاری با بخش فرهنگی در برگزاری مراسم علمی و فرهنگی در خوابگاه‌ها
• بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص دانشجویان واجد شرایط برای اسکان در خوابگاه
• برنامه‌ریزی تخصیص خوابگاه به دانشجویان بر‌اساس معیارهای تعیین‌شده
• تهیه گزارشات مورد نیاز دوره‌ای از نحوه اداره خوابگاه‌ها و سلف‌سرویس‌ها
• هماهنگی‌های لازم جهت تخلیه خوابگاه‌ها در پایان هر ترم و تعطیلات تابستانی
• نظارت بر کنترل ورود و خروج دانشجویان مقیم خوابگاه‌ها و ملاقات کنندگان آن‌ها
• بررسی و پیشنهاد اجاره محل‌های جدید برای خوابگاه دانشجویی
• انجام هماهنگی با مرکز بهداشت و نظارت بر عملکرد سلف‌سرویس و بوفه دانشجویی
• انجام هماهنگی‌های لازم جهت رفع نواقص سلف‌سرویس و بوفه‌های دانشجویی با افراد ذیربط
• تهیه برنامه غذایی دانشجویان و ارائه به پیمانکار مربوطه
• صدور کارت دانشجویی
• هماهنگی و همکاری با مدیریت آموزش و سایرادارات ذیربط در مقطع ثبت‌نام دانشجویان
• ثبت‌نام انواع وام‌های دانشجویی و پیگیری پرداخت توسط صندوق رفاه دانشجویان
• انجام بیمه حوادث دانشجویی کلیه دانشجویان دانشگاه
• انجام بیمه خدمات درمانی و تکمیل درمان متقاضیان

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه