برگزاری اردوی معارفه دانشجویان ورودی96

برگزاری اردوی معارفه و نشست صمیمانه اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

اردوی معارفه دانشجویان ورودی 96 با مدیران گروه و ریاست محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی جناب آقای دکتر کهن ترابی در روزهای 19-21 مهر ماه برگزار در مشهد مقدس برگزار گردید .

از برنامه های برگزیده این اردو نشست صمیمانه اساتید هر رشته برای معرفی کردن رشته،بازار کار رشته ها و.... بود و هم چنین قوانین آموزشی نیز توسط ریاست اداره آموزش جناب آقای حسنی نیز بیان گردید.

 

نشست صمیمانه دانشجویان گروه  فقه و حقوق     

نشست صمیمانه دانشجویان گروه جغرافیا

                                        

نشست صمیمانه دانشجویان گروه حسابداری

 

                                                   

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه