آخرین مهلت پرداخت اجاره بهای خوابگاه ها

قابل توجه دانشجویان ساکن خوابگاه ها

آخرین مهلت پرداخت اجاره بهای خوابگاه ها  تاریخ  97/01/31 می باشد.لذا دانشجویان گرامی هر چه سریع تر نسبت به پرداخت مبلغ باقی مانده اقدام نمایند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه