دوره آموزش عمومی Auto CAD

انجمن علمی دانشجویی عمران دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:

دوره آموزش عمومی  Auto CAD

با اعطای گواهی معتبر فنی و حرفه ای

هزینه ثبت نام: 9 هزار تومان

مدارک مورد نیاز: کپی کارت ملی و یک قطعه عکس

مهلت ثبت نام: سه شنبه 1398/08/14

نحوه ثبت نام: مراجعه حضوری به کارشناس فرهنگی

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه