عدم ارائه خدمات در سلف سرویس

 

 اطلاعیه مهم اداره تغذیه

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند با عنایت لغو کلیه کلاس های آموزشی تا پایان هفته وهمچنین تعطیلی سلف سرویس دراین ایام،آخرین روز ارائه خدمات سلف سرویس فردا(پنجم اسفندماه)وعده ناهار بوده ودر وعده شام ارائه خدمات نخواهد داشت.لذا کلیه وعده های رزروی( از شام فرداشب تا آخر هفته) لغو و هزینه آن به حساب تغذیه عودت داده خواهد شد.

 لازم به ذکر است دانشجویان محترم بایستی نسبت به رزرو وعده های هفته آینده اقدام نموده و منتظر اطلاعیه های بعدی اداره تغذیه در خصوص ارائه خدمات باشند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه