تعطیلی کتابخانه مرکزی دانشگاه

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند به دلیل برگزاری هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 98 در دانشگاه بزرگمهر قائنات، کتابخانه مرکزی دانشگاه در روز پنج شنبه 1398/08/30 تعطیل می باشد لذا امکان استفاده از سالن های مطالعه در این روز مقدور نمی باشد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه