از دست اندکاران دومین همایش جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری تجلیل شد

 طی نشستی صمیمانه از دست اندرکاران برگزاری دومین همایش جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری در روز گذشته  با حضور معاونان دانشگاه  تجلیل شد.
در ابتدا دکتر عبدالمجید احمدی، دبیر همایش ضمن اشاره به موفقیت همایش و کیفیت بالای برگزاری آن درباره نحوه فعالیت دبیرخانه همایش و حفظ ارتباطات به دست آمده با مدعوین و علاقمندان این حوزه صحبت کرده و از تمامی متصدیان برگزاری همایش تشکر نمود.

در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر و هدیه از دست اندکاران برگزاری این همایش  تجلیل شد.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه