سومین اردوی دانشجویی بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

سومین اردوی دانشجویی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مخاطبین:
دانشجویان(دختر و پسر) دانشگاه بزرگمهر قائنات

زمان برگزاری:
دختران: عصر چهارشنبه 98/02/04 تا صبح شنبه98/02/07
پسران: عصر چهارشنبه 98/02/11 تا صبح شنبه 98/02/14

هزینه ثبت نام: 35 هزار تومان
مهلت ثبت نام: 28/01/1398

نحوه ثبت نام:
✅مراجعه حضوری به کارشناس فرهنگی دانشگاه در ساعات اداری و تکمیل فرم تعهد نامه اردوی نمایشگاه کتاب تهران

 

گزیده شرایط عمومی برنامه
(مطابق با آیین‌نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۲۹۷ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مورخ  ۱۵ شهریور ۹۵ )
✅محل برگزاری اردو و مسیر آن در اطلاق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب می‌شود و در مدت برگزاری اردو، رعایت مقررات انضباطی دانشگاه(رعایت پوشش و حجاب اسلامی، اخلاق و شئونات دانشجوئی و ...) و مفاد آیین‌نامه الزامی است.
✅ماده سی و سوم: به منظور پیشگیری از شکل گیری محافل خارج از شئون دانشگاه در اردو به همراه بردن سازهای موسیقی و دخانیات ممنوع است.
✅ماده سی و پنجم: ترویج فیلم و عکس از هر اردو یا سفر دانشجویی که به نحوی به دانشگاه و دانشجویان و یا ارکان آن نسبت داده شود و منافی شئونات اسلامی و دانشگاهی باشد تخلف محسوب می شود و کمیته انضباطی دانشگاه باید با ترویج دهندگان برخورد مقتضی کند.

 

شرایط اختصاصی برنامه:

✅ با توجه به مبلغی که دانشگاه برای شرکت هر یک از دانشجویان در این اردو هزینه می نماید، در صورتی که دانشجو پس از قطعی شدن ثبت نام، در اردو شرکت ننماید ملزم به پرداخت تمامی این هزینه خواهد بود.

✅هیچ یک از شرکت کنندگان(حتی ساکنین شهر تهران و حومه) مجاز به ترک اردو تحت هیچ شرایطی(حتی برای مدت زمان کوتاه و یا استراحت شبانه) نخواهند بود.
✅برنامه کلی بازدید از نمایشگاه به صورت گروهی و از غرفه های منتخب دانشجویان بوده و بازدید انفرادی تنها در طول مدت زمان پیش بینی شده جهت هر غرفه و در همان غرفه میسر خواهد بود.
✅انجام کامل ثبت نام به منزله قطعیت اعزام نبوده و لیست نهایی شرکت کنندگان پس از انجام بررسی های لازم مطابق با معیارهای مدنظر حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی و همچنین با لحاظ اولویت اعزام دانشجویانی که زودتر نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، متعاقبا از طریق نشانی الکترونیکی دانشگاه اعلام خواهد شد. بدیهی است امکان استرداد وجه ثبت نام پرداخت شده از سوی افرادی که نسبت به ثبت نام اقدام نموده و نام آنها در لیست نهایی نباشد، مقدور خواهد بود.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه