برگزاری جشن تولد کودکان بی سرپرست

عصر روز پنجشنبه 24 آبان ماه 1397، جشن تولد کودکان بی سرپرست موسسه امیدهای فردا توسط انجمن دانشجویی خیریه رو به آسمان و با حضور پر شور دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار گردید. در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) در توصیه به شاد نمودن دیگران آمده است:"هیچ یک از شما فکر نکند که اگر مومنی را شاد کرد فقط او را شادمان ساخته، بلکه به خدا قسم ما را شاد کرده، بلکه به خدا قسم رسول خدا را شاد کرده است."

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه