اطلاعیه مهم، دانشجویان محترم در صورت امکان از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نمایید

به اطلاع دانشجویان عزیز و همکاران محترم می رساند با توجه به افزایش تعداد مبتلایان به بیماری کرونا در روزهای اخیر رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، دستکش و سایر موارد بهداشتی در دانشگاه ضرورت دارد.
از آنجایی که  کلیه کلاس های و خدمات  به صورت مجازی بوده از دانشجویان محترم تقاضا می شود در صورت امکان از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نمایند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه