کارگاه یک روزه قانونخوانی تکنیکال

کارگاه  قانونخوانی تکنیکال با تدریس دکتر کشاورزی در یکشنبه 1398/09/17 در محل کلاس 102 ساختمان اداری- آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه