مراسم اقامه عزای شهادت امام حسن عسکری(ع)

هیئت دانشجویی متوسلین به امام حسن عسکری(ع) برگزار می نماید:

مراسم اقامه عزای شهادت امام حسن عسکری(ع)

زمان: سه شنبه 1398/08/14   ساعت 19:30

حسینیه شهدای مدافع حرم دانشگاه بزرگمهر قائنات

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه