اولین دوره مسابقات ارائه علمی در 5 دقیقه برگزار شد

 اولین دوره مسابقات ارائه علمی در 5 دقیقه به مناسبت هفته پژوهش در روز چهارشنبه 28 آذرماه 97 در سالن مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد. در این مسابقات که جناب آقای دکتر شکیب از گروه مهندسی مکانیک و جناب آقای دکتر جوادی مقدم از گروه مهندسی کامپیوتر به عنوان داور حضور داشتند ، تعداد 5 تیم به ارائه موضوع علمی خود پرداختند که در انتها خانم گرگیج هم در بخش امتیاز داوران و هم در بخش امتیاز مخاطبان موفق به کسب رتبه برتر شدند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه