اطلاعیه حذف و اضافه نیم سال دوم تحصیلی 98 - 1397

 

اطلاعیه حذف و اضافه نیم سال دوم تحصیلی 98 - 1397

جهت دریافت اطلاعیه اینجا را کلیک نمایید

 

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند زمان حذف و اضافه نیم سال دوم تحصیلی 98-97 از روز سه شنبه مورخه 23 بهمن ماه مطابق جدول زمان بندی ذیل آغاز و تا روز پنج شنبه مورخ 25 بهمن ادامه خواهد داشت.

سه شنبه مورخه 23 بهمن ماه

ساعت 8

ساعت 10

ساعت 12

ساعت 14

ورودی 94 و ماقبل

ورودی 95 و ماقبل

ورودی 96 و ماقبل

ورودی 97 و ماقبل

 

 

علاوه براین دانشجویان به نکات ذیل توجه نمایند:

  • زمان حذف و اضافه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
  • مسئولیت رعایت پیش نیازی و هم نیازی با شخص دانشجو بوده و آموزش دانشگاه هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
  • دانشجویان دقت نمایند دروس انتخاب شده به هیچ عنوان تداخل کلاسی نداشته باشد. تخلفات انتخاب واحد پس از اتمام بازه حذف و اضافه توسط آموزش بررسی و نسبت به حذف آنها اقدام خواهد شد.
  • پس از حذف و اضافه تعداد واحدهای دانشجویان نباید کمتر از 12 واحد باشد.
  • درصورتی که دانشجو نیاز به انتخاب واحد ویژه داشته باشد (نظیر اخذ دروس پیش نیاز با مجوز گروه) می تواند با مراجعه به سامانه پویا و بخش درخواست های آموزشی، درخواست خود راثبت و پس از تایید استاد راهنما و مدیر گروه شخصا نسبت به اخذ درس اقدام نماید دراین رابطه نیازی به مراجعه حضوری به آموزش نمی باشد.

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه