برگزاری نشست مجازی اصلی ترین شاخصه انقلاب در صدور انقلاب

یکشنبه شب 1399/11/19، به همت بسیج دانشجویی پیامبر اعظم(ص) دانشگاه بزرگمهر قائنات، نشست مجازی سیاسی- بصیرتی اصلی ترین شاخصه انقلاب در صدور انقلاب با سخنرانی آقای حسین خسروی چاهک برگزار گردید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه