همایش بزرگ دوچرخه سواری(ویژه آقایان)

همایش بزرگ دوچرخه سواری(ویژه آقایان)

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر با شعار یاریگران زندگی-مشارکت اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد

آغاز مسیر: گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی قاین

پایان مسیر: گلزار شهید گمنام دانشگاه بزرگمهر قائنات

سه شنبه 1400/04/08- ساعت17:30

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه