اطلاعیه ثبت نام حضوری دانشجویان ورودی کاردانی به کارشناسی سال 1398

 

برنامه زمان بندی ثبت نام حضوری از پذیرفته شدگان کاردانی به کارشناسی و پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی 99 - 1398

تاریخ ثبت نام حضوری

رشته تحصیلی

ساعت مراجعه

یکشنبه 1398/06/31

  • فقه و حقوق اسلامی
  • مهندسی عمران
  • مهندسی اجرایی عمران (ناپیوسته)

صبح 8 لغایت  11:45

ظهر 12:45 لغایت  15

دوشنبه - 1398/07/01

  • حسابداری
  • جغرافیا
  • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (ناپیوسته)

صبح 8 لغایت  11:45

ظهر 12:45 لغایت  15

ثبت نام از پذیرفته شدگان سایر رشته ها ( رشته های با سوابق تحصیلی) پس از اعلام نتایج نهایی انجام خواهد شد

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه