برگزاری نشست صمیمانه عوامل و دانشجویان اردوی معارفه

عصر روز چهارشنبه 23/8/1397، نشست صمیمانه عوامل و دانشجویان دست اندرکار برگزاری اردوی معارفه دانشجوئی سال 97 دانشگاه بزرگمهر قائنات، در محل سلف اساتید و کارکنان دانشگاه برگزار گردید. مهندس یعقوبی مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ضمن مرور مختصر روند برگزاری اردو به نقد و بررسی اردوی امسال بر اساس داده های نظر سنجی پرداخته و نظرات و انتقادات دانشجویان در خصوص این اردو نیز مطرح گردید. در این نشست جوایز برندگان مسابقات ورزشی برگزار شده در اردو به دانشجویان اهدا گردید و از عوامل و دانشجویان دست اندرکار برگزاری این اردو تقدیر به عمل آمد. مرور تصویری خاطرات اردو از دیگر بخش های جذاب این نشست بود.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه