تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان ویژه پیاده‌روی اربعین

 

تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان ویژه دانشجویان شرکت کننده در پیاده‌روی اربعین / مهلت ثبت‌نام تا پایان شهریور
 
 
معاون صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم: دانشجویانی که می‌خواهند به پیاده‌روی اربعین اعزام شوند تا پایان شهریور مهلت دارند که در سامانه ثبت نام و مستنداتشان را ارائه دهند.
 
وام ویژه پیاده روی اربعین به دو صورت پرداخت می‌شود دانشجویانی که بخواهند با کاروان اعزام شوند یک میلیون تومان و کسانی که به صورت شخصی اعزام می‌شوند ۷۰۰ هزار تومان و به دانشجویان متاهل نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.
 
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه