تعطیلی سلف سرویس دانشگاه تا اطلاع ثانوی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

با عنایت به تعطیلی کلاس های آموزشی وخوابگاه های دانشجویی،سلف سرویس دانشگاه نیز تا اطلاع ثانوی ارائه خدمات نخواهد داشت.لذا رزروها روزانه لغو و هزینه آن به حساب تغذیه عودت داده خواهد شد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه