هم اندیشی کارآفرینی نمایندگان دانشگاه بزرگمهر قائنات و دانشکده فنی امام خمینی (ره) قاین

بدین وسیله به اطلاع می رساند که پیرو جلسه هم اندیشی کارآفرینی ما بین نمایندگان دانشگاه بزرگمهر قائنات و دانشکده فنی امام خمینی (ره) قاین که به تاریخ 22/09/99 در محل دانشکده فنی امام خمینی (ره) برگزار گردید ، برنامه های ذیل برای رشد و تعالی موضوع کارآفرینی و مهارت افزایی دانشجویان و اساتید دو نهاد فوق الذکر مورد تایید و در دستور کار قرار گرفت:

  • انعقاد تفاهم نامه همکاری گسترده مابین دو نهاد در زمینه کارآفرینی ، ارتباط با صنعت ، استفاده از ظرفیت های کارگاهی یک دیگر در برنامه های آموزشی و پژوهشی
  • برنامه ریزی حضور و بازدید اساتید و کارشناسان از کارگاه ها و آزمایشگاه های دو مرکز به منظور هم افزایی بیشتر
  • آمادگی دانشکده فنی و حرفه ای برای برگزاری دوره های CNC ، وایرکات برای اساتید و دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات
  • ضرورت تشکیل شورای کارآفرینی مراکز آموزش عالی با محوریت دانشگاه بزرگمهر و صدور ابلاغ برای اعضاء
  • ایجاد مرکز فنی و حرفه ای در کنار خوابگاه های دانشگاه بزرگمهر
  • بازدید ها و همکاری های آموزشی و پژوهشی دو طرفه
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه