ثبت نام بازدید دانشجویی از مراکز آموزش فنی و حرفه­ ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هم زمان با هفته معرفی مشاغل و هفته کارگر،  بازدید دانش ­آموزی و دانشجویی از مراکز آموزش فنی و حرفه­ ای کشور را از دوم تا یازدهم اردیبهشت به صورت هماهنگ کشوری برگزار می کند.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر  و شرکت در این بازدید  تا پایان ساعت اداری چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه به کارشناس پژوهشی دانشگاه سرکار خانم مهندس کریمی مراجعه نمایند. برنامه بازدید متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه