‍اطلاعیه راهنمای ثبت نام ویژه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی 1396

 راهنمای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی سال 1396 دانشگاه بزرگمهر قائنات منتشر شد.

برای دریافت اطلاعیه کلیک کنید

ثبت نام اینترنتی

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه