نزخ نامه تاکسی های درون شهری

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند نرخ نامه جدید تاکسی های درون شهری مصوبه 97/08/20 شرکت خدمات تاکسی دورن شهری جهت استفاده ارسال میگردد.

دانلود نرخ نامه

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه