برگزاری انتخابات مجامع دانشجویی و جوانان سازمان جوانان هلال احمر با حضور نماینده دانشگاه بزرگمهر قائنات

دومین نشست مجامع دانشجویی و جوانان سازمان جوانان هلال احمر کشور از تاریخ 24 تا 27 تیرماه سال جاری با حضور اعضای مجامع استانی سازمان در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

شیوا زابلی پور دبیر کانون دانشجوئی هلال احمر دانشگاه بزرگمهر قائنات و عضو مجمع کانون های دانشجوئی و جوانان سازمان جوانان هلال احمر استان خراسان جنوبی که در این نشست حضور داشت افزود: برپائی دومین دور انتخابات کشوری مجامع دانشجوئی و جوانان سازمان جوانان هلال احمر برنامه محوری این نشست بوده است که طی آن از مجموع 31 دبیر مجامع استانی کانون های دانشجوئی و جوانان هلال احمر، 9 نفر به عنوان اعضای مجمع کشوری کانون های دانشجوئی و جوانان سازمان جوانان هلال احمر انتخاب شدند.

زابلی پور همچنین ضمن اشاره به تاثیر بسزای برپائی این انتخابات ها چه در سطح کشوری و چه در سطح استانی در تقویت نقش مسئولیت پذیری، تصمیم گیری و تصمیم سازی جوانان در برنامه های مختلف جمعیت هلال احمرو فعالیت های عام المنفعه و بشر دوستانه، برپائی کارگاه های آموزشی و نیز دیدار و گفتگو با معاونین دانشجویی دانش آموزی و آموزشی جمعیت هلال احمر را از دیگر برنامه های برگزارشده در این نشست ذکر نمود.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه