دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی

مسابقه سودوکو

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ه‍.ش. نویسنده: فاطمه سادات کریمی

امور پژوهشی دانشگاه قصد دارد به مناسبت هفته پژوهش مسابقه حل جدول سودوکو برگزار نماید. این نوع جدول باعث تقویت فکر و ذهن منطقی در انسان می گردد به همین دلیل از این بازی در بسیاری از مسابقات به منظور سنجش قابلیت تعقل استفاده و در بسیاری از فستیوال ها ، سودوکو به مقام نخست جهانی در بین بازی های سرگرمی دست می یابد. امید است با برگزاری این مسابقه، گامی هر چند کوچک به منظور ایجاد سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت و رشد تفکر منطقی در میان دانشجویان عزیز برداشته و بتواند توجه علاقه مندان را به خود جلب نماید.

نحوه اجرا مسابقه:

این مسابقه به صورت گروهی برگزار می گردد که اعضاء هر گروه حداکثر دو نفر می باشند. زمان کلی مسابقه 75 دقیقه است و به هر گروه حداقل سه جدول با الویت زمانی در سه سطح ساده ، متوسط و سخت داده می شود، به این ترتیب که در ابتدای مسابقه به هر گروه یک جدول ساده داده می شود و هر گروه پس از حل جدول ساده می توانند جدول متوسط را دریافت کنند و در صورت حل این جدول جداول بعدی را در سطح سخت دریافت می کنند.

نحوه امتیازدهی :

جدول ساده 25 امتیاز

جدول متوسط 50 امتیاز

جدول سخت 100 امتیاز

در صورت برابر بودن تعداد جدول های حل شده زمان حل جدول ها در نظر گرفته می شود.

قوانین مسابقه :

نوع متداول سودوکو یک جدول 9در 9 است که کل جدول هم به 9 جدول کوچکتر 3 در 3 تقسیم شده است. در این جدول چند عدد به طور پیش فرض قرار داده شده که باید باقی اعداد را با سه قانون زیر یافت :

  • قانون اول :در هر سطر جدول اعداد 1 الی 9 بدون تکرار قرار گیرد.
  • قانون دوم :در هر ستون جدول اعداد 1 الی 9 بدون تکرار قرار گیرد.
  • قانون سوم :در هر ناحیه 33 جدول اعداد 1 الی 9 بدون تکرار قرار گیرد.

دانشجویان عزیز تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 21 آذرماه فرصت ثبت نام در این مسابقه را دارند.

 

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.