اطلاعیه شماره 1 درخصوص پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت 1399

با عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت سال 1399 (پذیرش با سوابق تحصیلی) دانشگاه بزرگمهر قائنات، به استحضار می رساند اطلاعیه تکمیلی در خصوص نحوه ثبت نام در دانشگاه، تا آخر وقت روز دوشنبه 22 دیماه از طریق وب سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

با تشکر - مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

 

 

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه