اطلاعیه آموزش

 

به اطلاع‌‌‌‍ كليه ي دانشجويان محترم (به استثنای دانشجویان جدیدالورود) مي رساند با توجه به انتقال اطلاعات از سيستم قديم (گلستان) به سيستم جديد، دانشجويان به آدرس golestan.buqaen.ac.ir مراجعه كرده و از بخش "ريز نمرات" با وارد كردن شماره دانشجويي و كد ملي اطلاعات خود را در سيستم جديد مشاهده نمايند.

در صورت مشاهده ي تغيير در نمره، درس يا واحد خاصي آن را كتباً نوشته و به آموزش تحويل دهند. 

اگر نمره ي درسي 0 ثبت شده است به معني عدم اعلام نمره به آموزش تا تاريخ تبديل نمرات بوده و نمرات جديد بعدا در سيستم ثبت خواهد شد.

مهلت بررسي نمرات توسط دانشجويان تا 30 مهرماه مي باشد

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه