رئیس بانک سپه قاین با دکتر شکیب دیدار کرد

در راستای برقراری ارتباط مناسب و تعامل هر چه بیشتر دانشگاه با بانک سپه، سید ابوالفضل ناصری رئیس بانک سپه مرکزی قاین  با دكتر شکیب رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات ديدار و گفت و گو كرد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه