شرکت دو تن از دانشجویان دانشگاه در مراسم عزاداری هیات های دانشجویی در محضر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)

در روز سه شنبه 1397/08/08 همزمان با اربعین حسینی، دو نفر از دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات به نمایندگی از دانشجویان این دانشگاه در مراسم عزاداری هیات های دانشجویی در محضر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) شرکت نمودند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه