قابل توجه کلیه متقاضیان دریافت تسهیلات رفاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96


به اطلاع کلیه متقاضیان دریافت تسهیلات رفاهی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، می رساند زمان درخواست وام از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی (bp.swf.ir) به شرح ذیل می باشد. لذا متقاضیان محترم ضمن مراجعه به این سامانه در زمان مشخص شده نسبت به درخواست وام اقدام نمایند.
1- وام تحصیلی، مسکن، ودیعه مسکن متأهلی، ازدواج، بنیاد علوی: از روز شنبه مورخ  1396/11/14 لغایت چهارشنبه مورخ 1396/11/25
2- وام شهریه: از 1397/01/25 لغایت 1397/02/25
3- وام ضروری: متعاقباً اعلام خواهد شد.
مدارک مورد نیاز:
1- وام مسکن و ودیعه مسکن متأهلی: تصویر اجاره نامه معتبر
2-  ازدواج: تصویر سند ازدواج
3- بنیاد علوی: گواهی کسر از حقوق ضامن
لذا متقاضیان می بایست ضمن درخواست از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه، نسبت به تحویل مدارک فوق به امور دانشجویان در زمان اعلام شده اقدام نمایند. شایان ذکر است به درخواست های خارج از سامانه، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه دانشگاه_ معاونت دانشجویی فرهنگی_ اداره رفاه مراجعه نمایند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه