ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده مقطع کارشناسی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه بزرگمهر قائنات از امروز، 31شهریور ماه آغاز گردید و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1 مهر ماه ۱۳۹۸ ادامه دارد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه