امام جماعت جدید دانشگاه بزرگمهر قائنات معرفی شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ظهر امروز حجت الاسلام رحمانی، امام جمعه قاین در مراسمی که  ریاست، اعضای هیات علمی، مدیران و جمعی از کارکنان دانشگاه حضور داشتند، حجت الاسلام فروزان نژاد به عنوان امام جماعت دانشگاه معرفی نمود. 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه