هنر ارائه مطالب علمی

چه چیزی برای یک ارائه علمی عالی لازم است؟ این کتاب این سؤال را مطرح می کند، اما با این شناخت که سبک های ارائه های علمی عالی متفاوت است.

به عنوان مثال، ارائه آلبرت انیشتین، خاضعانه و نرم و صریح بود، در حالی که ارائه لینوس پائینینگ کاریزماتیک بود.

وجود سبک های مختلف موفقیت آمیز ارائه به این معنا نیست که هر سبکی قابل قبول است.برای هر ارائه بسیار عالی در مهندسی یا علم، ده  ارائه ضعیف وجود دارد که مخاطبان را خسته، گیج یا خشمگین می کند.

برای خرید کتاب اینجا را کلیک کنید

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه