دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی

غیبت های آموزشی پیاده روی اربعین حسینی

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ه‍.ش. نویسنده: -

دانشجویانی که توفیق حضور در پیاده روی اربعین حسینی داشته اند، جهت تعیین تکلیف غیبت های آموزشی خود، تا پایان وقت اداری دوشنبه 1398/08/13 با به همراه داشتن اصل گذرنامه به کارشناس فرهنگی مراجعه نمایند.

(دانشجویان حاضر در کاروان پیاده روی اربعین حسینی دانشگاه بزرگمهر قائنات نیاز به مراجعه ندارند.)

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.