ریاست دانشگاه با معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیدار کرد


روز گذشته دکتر محمد حسین شفیعی میم ریاست دانشگاه به همراه فرهاد فلاحتی نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با معاون آموزشی و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم دیدار کردند.

این دیدارها که به منظورمحدودیت های ایجاد شده برای سند دانشگاه( برنامه های راهبردی دانشگاه) توسط ستاد آمایش انجام شده بود پس از رایزنی های انجام شده، دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم از پیشنهادات دانشگاه استقبال و دستور کتبی جهت اصلاح آن در هیات امنا را صادر کرد.

در ادامه با دکتر سیمائی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت عتف جهت طرح و اصلاح سند آمایش واینکه هر چه سریع تر در دستور کار کمیسیون قرار گیرد گفتگو کردند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه