طراحی مجدد واسط کاربر سامانه پویا

در جهت تسهیل کار با سامانه پویا که سامانه اصلی آموزشی دانشجویی دانشگاه بزرگمهر قائنات است، واحد فناوری اطلاعات دانشگاه اقدام به طراحی مجدد واسط کاربری یا همان ظاهر سامانه با استفاده از فناوری های نوین توسعه فرانت اِند مانند انگولار جی اس شده است.

در این ساختار جدید، داشبورد پویا هم تغییرات زیادی کرده است و به محض ورود به سیستم، اطلاعات مختلف مورد نیاز دانشجو مانند پیام های ارسال شده از سمت اساتید، مانده حساب ، تیکت های پشتیبانی و نیز درخواستهای ضروری مورد نیاز به سرعت قابل دسترسی هستند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه