پنجمین جشنواره ملی نگاه عاشورایی

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید.

http://www.ferdowsconferences.ir

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه