چاپ دهمین کتاب انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات

دهمین کتاب انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات با عنوان "روش های تحلیلی و تقریبی حل معادلات دیفرانسیل و انتگرال" به چاپ رسید. این کتاب که حاصل همکاری مشترک جناب آقای دکتر نعمت اله کدخدا عضو محترم هیات علمی گروه ریاضی و آمار دانشگاه بزرگمهر قائنات با جناب آقای پروفسور حسین جعفری عضو محترم هیات علمی دانشگاه مازندران می باشد به عنوان یک کتاب درسی با قیمت 70 هزار تومان مناسب مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به چاپ رسیده است. برای خرید این کتاب به فروشگاه انتشارات دانشگاه مراجعه نمایید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه