دیدار معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با بخشدار مرکزی قاین

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، صبح امروز دکنر کهن ترابی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به همراه پورحاتم مدیر حراست و امجدی کارشناس حراست دانشگاه با رمضان پور بخشدار مرکزی قاین در محل بخشداری دیدار کردند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه