دوره آموزش طراحی سایت( بدون کدنویسی)

انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:

دوره آموزش طراحی سایت( بدون کد نویسی)

با تدریس: خانم فریبا فریادی

مهلت ثبت نام: چهارشنبه 1398/11/23

هزینه ثبت نام: 15 هزار تومان نقدی

نحوه ثبت نام: مراجعه حضوری به کارشناس فرهنگی

شروع دوره: پنجشنبه 1398/11/24

تعداد جلسات:4 جلسه 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه