شروع سال کاری دانشگاه بزرگمهر قائنات با یاد و خاطره شهدا

در نخستین روز کاری سال ۱۴۰۰ رئیس، مسئولان و کارکنان دانشگاه بزرگمهر قائنات با حضور در مزار شهید گمنام، ضمن قرائت زیارت عاشورا ،  فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهید، آغازین روز کاری خود در سال جدید را معطر به فضای معنوی یاد و خاطره شهدا نمودند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه