دیدار رئیس جهاد دانشگاهی استان خراسان جنوبی با رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ظهر امروز دکتر صادقی رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با حضور در اتاق ریاست دانشگاه با سید احسان شکیب، سرپرست دانشگاه بزرگمهر قائنات دیدار کرد.

در این دیدار بر تعامل هرچه بیشتر این دو مجموعه تأکید شد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه