تقویم آموزشی اصلاحی نیمسال دوم 99-98 براساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

تقویم آموزشی  نیمسال دوم 99-98 اصلاح شده براساس مصوبات شورای آموزشی

باتوجه به شیوع ویروس کرونا در نیمسال جاری و جابجایی کلاس ها و سایر برنامه های آموزشی دانشگاه، بدینوسیله تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-1398 براساس مصوبات هیئت رئیسه و شورای آموزشی دانشگاه اصلاح می گردد.

برای دانلود تقویم آموزشی اصلاحی نیمسال دوم 99 - 1398 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه