اطلاعات تماس

قاین- انتهای بلوار ابوالمفاخر- دانشگاه بزرگمهر قائنات- مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

  05636001331

  counseling@buqaen.ac.ir

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه