رقابت 2073داوطلب در آزمون سراسری سال ۹8 در دانشگاه بزرگمهر قائنات

دکتر شفیعی میم ریاست دانشگاه و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در دانشگاه بزرگمهر قائنات از رقابت 2073داوطلب آزمون کنکور سراسری سال 98 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در این شهرستان خبر داد.

دکتر محمد حسیسن شفیعی میم ریاست دانشگاه بزرگمهر قائنات  در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به آغاز ماراتن کنکور از صبح روز پنج شنبه 13 تیرماه در سراسر کشور و همزمان با آن درقاین، اظهار کرد: آزمون سراسری امسال با رقابت 2073 داوطلب از سطح شهرستان در پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، هنر، تجربی، زبان‌های خارجی و علوم انسانی در دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می‌شود که نسبت به سال گذشته 19/6 در صد رشد داشته است.

وی با بیان این که امسال نیز مانند سال های گذشته بیشترین داوطلبان در شهرستان قائنات را داوطلبین گروه تجربی تشکیل داده اند افزود:  از مجموع داوطلبین کنکور 1151داوطلب زن و 922 داوطلب مرد هستند، که تعداد 252داوطلب در گروه علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه 13 تیر ماه به رقابت می پردازند که 72 نفر از این تعداد زن و 180 نفر آن ها مرد هستند.
نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در دانشگاه گفت: امسال آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی نیز در صبح پنج‌ شنبه همزمان با گروه ریاضی انجام خواهد شد و در این آزمون 534 نفربا یکدیگر به رقابت می پردازند که 271 داوطلب زن و 263 داوطلب مرد حضور دارند.

رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات افزوند: آزمون گروه آزمایشی هنر نیز با حضور 173 نفر شامل 114 داوطلب زن و 59 داوطلب مرد در عصر روز پنج شنبه برگزار می شود

دکتر شفیعی میم درادامه بابیان این که داوطلبان در گروه علوم تجربی صبح روز جمعه 14 تیربا یکدیگر به رقابت می پردازند گفت:در این رشته 790 داوطلب حضور دارند که 491 داوطلب زن  و 299 داوطلب مرد هستند.

 وی خاطر نشان کرد: آزمون گروه آزمایشی زبان‌ های خارجی عصر جمعه برگزار می‌شود و در این آزمون 234 داوطلب که 203 نفر آن ها زن و 121 نفر مرد هستند حضور داشته و رقابت خواهند کرد.

ریاست دانشگاه بزرگمهر و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در دانشگاه بزرگمهر قائنات ضمن تقدیر وتشکر از فرمانداری،نیروی انتظامی ،مجموعه شهرداری وآتش نشانی ،اداره برق،شبکه بهداشت ودرمان، اورژانس115، دانشگاه پیام نور قاین وآموزش وپرورش که در برگزاری آزمون با دانشگاه بزرگمهر قائنات همکاری دارند گفت: امسال در مجموع حدود 150 نفر از عوامل اجرایی در داخل حوزه امتحانی،عوامل ستادی وپشتیبانی در امر برگزاری کنکور همکاری خواهند داشت.

رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات از کلیه داوطلبین خواست تا در روز برگزاری کنکور حداقل یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل حضور یافته و از همراه داشتن وسایل اضافه از جمله تلفن همراه،جزوه ،وسایل تیز وبرنده و... خودداری نمایند .

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه